CỘNG ĐỒNG ANH EM TÀI XẾ

Cộng đồng anh em tài xế đang trong quá trình xây dựng, với mục đích Kết Nối Anh Em tài xế trên chuyến đi gần xa. Chia sẽ kinh nghiệm khoảnh khắc với nhau trên Cộng Đồng này.

Đây là mô hình hoạt động phi lợi nhuận với mục đích thúc đẩy sự phát triển của cộng động theo hướng tích cực nhất.